HOME

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY  është kompania udhëheqëse në Kosovë në zgjidhje dhe shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të telekomunikimit.

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY  ofron një set të plotë të shërbimeve në ciklin jetësor të sistemeve të integruara të TIK-ut, siç është konsulenca, dizajni i sistemeve dhe planifikimi, menaxhimi i projekteve, hulumtimi dhe zhvillimi, sjellja e komponenteve të ndryshme të sistemit (harduerike dhe softuerike), implementimi i sistemeve dhe integrimi, përkrahje dhe mirëmbajtje për sistemet operacionale.

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY  zhvillon aplikacione të të gjitha kategorive dhe madhësive. Metodologjia jonë fillon me grumbullimin e kërkesave të para nga përfaqesuesit jo-teknik të biznesit, institucion apo organizatë, nëpërmjet një planifikimi të hollësishëm të zgjidhjes, deri në zhvillimin profesional dhe implementimin e zgjedhjes korrekte.

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY  me mbi 15 vite përvojë të kompanisë dhe me më shumë se 23 vite përvojë individuale të themeluesve tanë, ne e kemi fituar reputacionin për performancë të lartë dhe besueshmëri e cila është e bazuar në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve të cilat përfaqësojnë inovacion dhe kualitet për një rang të gjërë të industrive.