Ballina

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) është kompania udhëheqëse në Kosovë në zgjidhje dhe shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të telekomunikimit.

Produktet

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) zhvillon aplikacione të të gjitha kategorive dhe madhësive. Metodologjia jonë fillon me grumbullimin e kërkesave të para nga përfaqesuesit jo-teknik të biznesit, institucion apo organizatë, nëpërmjet një planifikimi të hollësishëm të zgjidhjes, deri në zhvillimin profesional dhe implementimin e zgjedhjes korrekte.

Rreth Nesh

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) me mbi 15 vite përvojë të kompanisë dhe me më shumë se 23 vite përvojë individuale të themeluesve tanë, ne e kemi fituar reputacionin për performancë të lartë dhe besueshmëri e cila është e bazuar në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve të cilat përfaqësojnë inovacion dhe kualitet për një rang të gjërë të industrive.

Zgjidhjet

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) ofron një set të plotë të shërbimeve në ciklin jetësor të sistemeve të integruara të TIK-ut, siç është konsulenca, dizajni i sistemeve dhe planifikimi, menaxhimi i projekteve, hulumtimi dhe zhvillimi, sjellja e komponenteve të ndryshme të sistemit (harduerike dhe softuerike), implementimi i sistemeve dhe integrimi, përkrahje dhe mirëmbajtje për sistemet operacionale.