bitBAR

   bitBAR – Program per Bare dhe Restaurante

 

Pse ju duhet bitBAR?

Procesi i marrjes së porosive, menaxhimit të tavolinave apo prerjes së faturave bëhet më i shpejtë me bitBAR. Menaxherët mund të menaxhojnë pika të ndryshme kudo dhe kurdo duke ndjekur shitjet përmes raportimit në mobile.

Shoqërohet dhe me versionin në mobile me aplikacionin webBAR.

Integrimet hardware:

bitBAR operon me çdo pajisje me touch screen, qoftë kompjuter POS apo tabletë. Programi është i ndërtuar që të integrohet me të gjithë pajisjet moderne përfshi kasat fiskale, peshore rrjeti, printera etiketimi, video regjistrues dixhitalë. Mund të gjenerojë kod wifi së bashku me faturën.

Integrim në cloud dhe sistemet financiare:

Programi mund të lidhet me sistemet qëndrore financiare dhe integron transaksione nga çdo bar apo restorant me sistemin qëndror në kohë reale. Manaxhimi mund të kontrollojë dyqane të ndryshme nga zona të ndryshme.

Pse duhet të zgjidhni bitBAR?

bitBAR është një program për baret dhe restorantet i cili funksionon me çdo lloj pajisje me touch screen si kompjutër POS apo tabletë dhe mund të lidhet edhe me skanues barkodi.  bitBAR shoqërohet dhe me versionin në mobile, aplikacionin webBAR që mundëson marrjen e porosive tavolinë më tavolinë nga celulari.  bitBAR ju mundëson të regjistroni dhe mblidhni faturat në sistemin qëndror në kohë reale. Lidhja me sistemin qëndror e bën bitBAR perfekt për menaxhim e shumë pikave. Menaxherët mund të marrin raporte në bitRDL në desktop ose në mobile në çdo moment të ditës dhe kudo.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *